ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานบุคลากรสาธารณสุขอำเภอวังหิน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts