องค์กรพยาบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา งานบริการพยาบาล เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง และ IMC

วันที่ 23มิ.ย2565 กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลวังหิน นำโดยนางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล พร้อมด้วยคณะหัวหน้างาน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา งานบริการพยาบาล “เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และ IMC” โดยมีทั้งหมด 5 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ขุขันธ์,ไพรบึง,ปรางค์กู่,วังหิน,ภูสิงห์ ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts