รับนิเทศติดตามงานรังสีวิทยา

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยนางณปภัช พุทธรักษา รักษาการหัวหน้างานรังสีวิทยา และเจ้าหน้างานรังสีวิทยา ในการนนี้มีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานต่างๆ โรงพยาบาลวังหิน ได้ให้การต้อนรับทีมติดตามนิเทศประเมินงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts