ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒณาสุขภาพปี ๖๔

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ,หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)และแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔ ณ อารยารีสอร์ทริเวอร์ไซด์โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ร่วมพิธี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมองค์กรแพทย์โรงพยาบาลวังหิน

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

องค์กรแพทย์โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ประชุมพบปะหารือทบทวนแผนด้านการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาในด้านการรักษาให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน

โครงการวังหินสัมพันธ์สามัคคี

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวังหิน จัดทำโครงการวังหินสัมพันธ์สามัคคี ณ ห้องประชุมวังทอง โรงพยาบาลวังหิน ผู้เข้ร่าวมโครงการ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหินทุกกลุ่มงาน โดยมีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) เป็นประธาน

รับมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๒๕๖๓

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวิชาการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓ รับรางวัลผลงานด้านวิชาการ หลายรางวัล ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมงานบุญนุ่งผ้าไทยใส่บาตร

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

21 กันยายน 2563 นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน มอบหมายให้นายวรเทพ วารินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ วัดป่าวังศิลา ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

สร้างสพานบุญ กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน มอบหมายให้ นายวรเทพ วารินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) “ทีมงานจิ๋วแต่แจ๋ว” ออกปฏิบัติงานเตรียมสถานที่ และสร้างสะพานบุญ กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานธรรม วัดป่าวังศิลา ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

รับบริจาคเจลแอลกอฮอร์สู้ภัยโควิด

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

รงพยาบาลวังหิน ขอขอบพระคุณ ทุกกำลังใจที่มอบให้ สิ่งของต่างๆ ที่ท่านมอบให้กับโรงพยาบาลวังหิน คือกำลังที่สำคัญอย่างยิ่ง สิ่งของเหล่านี้จะถูกนำส่งไปถึงมือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เผชิญความเสี่ยง ทั้งบุคคลากรภายในโรงพยาบาลและบุคคลากรภายนอก อย่างคุ้มค่า รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด#ขอบคุณน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน#แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม นางรัตนา ทานกระโทก (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วิทยากร นางสาวประกาย หมายมั่น (เภสัชกรชำนาญการ)

ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

Boonyarid
Posted in กิจกรรม

วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร