๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอวังหิน

จากนั้น ท่านนายอำเภอวังหินและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังหิน เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)