เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นตาม “โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้คนละต้น” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลวังหิน