นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดตั้งตู้ปันสุข นำสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำ อาหารแห้ง มาใส่ภายในตู้เพื่อให้พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนได้หยิบนำไปใช้เพื่อความจำเป็นและเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่าย ประชาชนผู้ใจบุญที่สัญจรผ่านไปมาก็นำสิ่งของมาเติมใส่ตู้เป็นการทำบุญ แบ่งปัน ช่วยเหลือพี่น้องร่วมกันครับ