ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ รับมอบเงินสมทบจาก สปพ.ศรีสะเกษเขต 1 โครงการ “น้ำใจครู สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 20,000 บาท นายลิขิต จันทร์มนตรี กรรมการออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำนวน 10,000 บาท โดยมีท่านนายอำเภอวังหิน นายอนุสรณ์ แสงกล้า เป็นประธานรับมอบ ต้องขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านอย่างที่สุด ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหินในวาระต่อไป