ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2563 เวลา : 13:00 น.