17 มิถุนายน 2024

หน้าแรก

นางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖
งานเทศกาลหอมแดง อำเภอวังหิน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567
ช้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567
การประชุมสรุปโครงการโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ
previous arrow
next arrow
 
Shadow
ซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลวังหิน

QR code สำหรับการนิเทศกำกับคุณภาพทางการพยาบาล

” คุณภาพการพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศ
บุคลากรมีความสุข ผู้รับบริการประทับใจ “

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข | กรมควบคุมโรค | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรมสุขภาพจิต | กรมการแพทย์ | องค์การเภสัชกรรม | สถาบันพระบรมราชชนก