ข่าวสารโรงพยาบาลวังหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ตารางการให้บริการ

วันเวลา 8.30 - 16.30 น.เวลา 16.30 - 20.30 น.
วันจันทร์ตรวจโรคทั่วไป / คลินิคความดัน
วันอังคารตรวจโรคทั่วไป / คลินิคฝากครรภ์
วันพุธตรวจโรคทั่วไป / คลินิควัณโรค
วันพฤหัสบดีตรวจโรคทั่วไป / คลินิคความดัน / คลินิคเบาหวาน
วันศุกร์ตรวจโรคทั่วไป / คลินิคARV / บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

งานคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล

ชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลวังหิน

ITA ประจำปีงบประมาณ 2567

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4

งานคุณภาพ
HA

ภารกิจ
ด้านการพยาบาล

หน่วยงานภายในและเพื่อนบ้าน