เว็บไซต์หน่วยงาน

ตารางการให้บริการ

วันเวลา 8.30 - 16.30 น.
จันทร์ตรวจโรคทั่วไป / คลินิคความดัน
อังคารตรวจโรคทั่วไป / คลินิคฝากครรภ์
พุธตรวจโรคทั่วไป / คลินิควัณโรค
พฤหัสบดีตรวจโรคทั่วไป / คลินิคความดัน / คลินิคเบาหวาน
ศุกร์ตรวจโรคทั่วไป / คลินิคARV / บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

งานคุณภาพและมาตรฐาน

โรงพยาบาลวังหิน
เราจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศ ในการสร้างเสริมสุขภาพและบริการ