ระบบรายงาน COVID-19 อำเภอวังหิน

ผู้ป่วยราย
ใหม่

2 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม
ในเขต นอกเขต

585 ราย

ผู้ป่วยที่นอนอยู่
Cohort ward รพ.วังหิน
5 ราย

ผู้ป่วยที่นอนอยู่
รพ.สนาม
40 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย
เสียชีวิตสะสม
2 ราย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 30/8/2564 เวลา : 12.00 น. โรงพยาบาลวังหิน

ข่าวสารโรงพยาบาลวังหิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม เรื่องน่าสนใจ สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

แผ่นภาพประชาสัมพันธ์

ระดับองค์กร

งานคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล

ITA ประจำปีงบประมาณ2564

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4

งานคุณภาพ HA

ลิงค์หน่วยงานภายในและเพื่อนบ้าน