สมัครงาน

ตารางการให้บริการ

วันเวลา 8.30 - 16.30 น.
วันจันทร์
วันอังคารคลินิคฝากครรภ์
วันพุธคลินิควัณโรค
วันพฤหัสบดีคลินิคความดัน/เบาหวาน
วันศุกร์คลินิคARV / บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ระดับองค์กร

งานคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล

ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4

งานคุณภาพ HA

หน่วยงานภายในและเพื่อนบ้าน