ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ : เลขที่ 63 หมู่ 19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
  • โทรศัพท์ : 045-606089
  • โทรสาร : 045-606170
  • Email : whhp2020@gmail.com
  • WebSite : www.whhospital.go.th

แผนที่ตั้ง