ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ : เลขที่ 63 หมู่ 19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
  • โทรศัพท์ : 045-606089
  • โทรสาร : 045-606170
  • Email : whhp2020@gmail.com
  • WebSite : www.whhospital.go.th

แผนที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อภายใน

โทร 045-606089 ต่อ หมายเลขที่ต้องการติดต่อ

หมายเลขหน่วยงานหมายเลขหน่วยงาน
999ผู้อำนวยการโรงพยาบาล201งานพัสดุ
100หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป202งานการเงินและบัญชี
101งานธุรการ225กลุ่มงานปฐมภูมิ ฯ (ห้องวัคซีน)
103กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู235กลุ่มงานปฐมภูมิ ฯ (ห้องทำงาน)
104กลุ่มงานประกันสุขภาพ243หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิ ฯ
105กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์244ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
106กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ฯ242กลุ่มงานทันตกรรม
107ห้องบัตร227งานเลขานุการ
108กลุ่มงานเภสัชกรรม ฯ228หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
109งานจ่ายกลาง229ห้องตรวจโรค 1
110งานพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฯ230ห้องตรวจโรค 2
112งานพยาบาลผู้คลอด234ห้องตรวจโรค 3
114กลุ่มงานโภชนศาสตร์237คลังเวชภัณฑ์ยา
115กลุ่มงานรังสีวิทยา240งานยานพาหนะ
116งานการพยาบาลผู้ป่วยใน238ศูนย์ส่งต่อ
118งานซักฟอก241พยาบาลหน้าห้องตรวจ 3
127พยาบาลหน้าห้องตรวจ 1239ห้องเก็บเงิน
128คลินิก NCD125งานซ่อมบำรุง
111หัวหน้ากลุ่มงาน ER444งาน IT
222คลินิก ANC555ห้อง LAB
333กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด126คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา