กลุ่มงานรังสีวิทยา

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน

นางณปภัช พุทธรักษา

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นายอาณัติ ชมภูวงศ์

พนักงานบริการ

นายพุฒิพงศ์ อิสาน

พนักงานบริการ