ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งพนักงานบริการ)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างชั่วไป

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

Read more

ประกาศ (ขยายเวลา) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างทั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง

Read more

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 1 อัตรา (ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป)

Read more

นโยบายโรงพยาบาลวังหิน เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างทั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง

Read more