ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

Read more

ประกาศ (ขยายเวลา) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างทั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง

Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 1 อัตรา (ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป)

Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างทั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยการพยาบาล

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยการพยาบาล)

Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 2 อัตรา (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยการพยาบาล)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ โรงพยาบาลวังหินเรื่อง ร… Read more