ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๒ ตำแหน่ง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

Read more