ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหินประจำ เดือนตุลาคม 2566

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓… Read more

๖๐ปี คุณความดีมิลืมเลือน

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เว… Read more

รับมอบ ราวคู่ฝึกเดิน ( pararell bars )

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายแพทย… Read more

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07… Read more

การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกลาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09… Read more

รับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08… Read more

โครงการสนับสนุนแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ ๖​ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐… Read more

วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.… Read more

นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลวังหิน

Read more

เชิญชวน มาฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคกันเถอะ เข็มกระตุ้น

Read more