ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒณาสุขภาพปี ๖๔
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒณาสุขภาพปี ๖๔

๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤ […]

รับมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๒๕๖๓
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

รับมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๒๕๖๓

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม นางรัตนา […]

ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนว […]