มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ,surgical mask ให้กับโรงเรียนจำนวนสี่แห่ง
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ,surgical mask ให้กับโรงเรียนจำนวนสี่แห่ง

วันนี้เวลา 10.00น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพ […]

รประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

รประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

วันที่ 14 พฤษภาค 2564 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลวังหินได้รั […]

โครงการจิตอาสา หน่วยอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

โครงการจิตอาสา หน่วยอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล ผู้ […]

โครงการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจาจรและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ New normal
Posted in กิจกรรม
Boonyarid

โครงการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจาจรและฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ New normal

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโ […]