ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง
Nuttakit

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง  ผู้ประ […]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง
Nuttakit

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง  ผู้ประกาศ : […]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง
Nuttakit

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง  ผู้ประ […]