กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00น.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลวังหิน จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 นำทีมโดย นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลวังหิน และทีมกลุ่มงานจิตวชและยาสพติด จัดกิจกรรม ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต เรื่องโรคซึมศร้า สัญญาณเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย การช่วยหลือ ตลอดจนการป้องกันการฆ่าตัวตาย จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ให้การปรึกษาป็นรายบุคคล พบภาวะความครียดเล็กน้อย จำนวน 1 ราย ณ อาคารลานลำดวน โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts