ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำ เดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00น. โรงพยาบาลวังหินได้ดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมี นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts