ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-16.30น.นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน โดยได้รับเกียรติจากนายจำรูญ อสิพงษ์ สาธารณสุขอำเภอวังหิน เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน