ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหินประจำ เดือนตุลาคม 2566

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้มอบหมายให้ นางนภเกตต์ ขันศิลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน ประธานที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts