ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหินได้มอบหมายให้ นางสาวอรนิชา เตมียะเสน ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีนายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน ประธานที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts