ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเเภอวังหิน ครั้งที่๑๐/๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ให้การต้อนรับ นายอนุสรณ์ แสงกล้า (นายอำเภอวังหิน) และคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts