เปิดให้บริการอาคารทันตกรรมใหม่

โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษเปิดให้บริการอาคารทันตกรรมใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นพ.สสจ.ศกมาเป็นประธานในพิธี พร้อมผลักดันนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

Related Posts