แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ และทีม ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ผลการดำเนินงาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ และทีม ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1.พ.จ.อ.วิไกร กะตะศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้รับผิดชอบงานคลินิควัณโรค และเอดส์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศนียบัตรผลการดำเนินงาน HIV Clinic2.นางณปภัช พุทธรักษา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศนียบัตรผลการประเมินการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ ในการนี้ มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังหิน ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ