ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยการพยาบาล

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยการพยาบาล)

Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 2 อัตรา (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานช่วยการพยาบาล)

Read more

ITA 2567

MOPH ITA 2567 ตัวชี้วัดที่ 1 ก… Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ โรงพยาบาลวังหินเรื่อง ร… Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างทั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

Read more

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

Read more

ประกาศ เรื่องการเรียกใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างขั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

Read more

นโยบายโรงพยาบาลวังหิน เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธ… Read more