ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเสริมพลังฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหินพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และคณะได้มาตรวจเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบสุขภาพชุมชน สู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษในการนี้ได้รับเกียรติ จากนายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts