วันพยาบาลแห่งชาติ 21ตุลาคม 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30น.นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหินได้ร่วมแสดงความยินดีกับพยาบาลที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นระดับอำเภอ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย1. นางศรีอุบล สีนอเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ2. นางดวงพร ไชยราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ3. นางนาตยา ยิ่งยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ