วันปิยมหาราช ปี พ.ศ.2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้มอบหมายให้นางสาวอรนิชา เตมียะเสน ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอวังหิน

Related Posts