วันพยาบาลแห่งชาติ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
นายธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และยินดีกับนางวรรณรัตน์ แก่นทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้างานผู้ป่วยนอก) รับรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts